Leave Your Message
6539d67poa Baý
Tejribe

HEEALARX SANATÇYLYK Çäkli

“HEEALARX INDUSTRY LIMITED”, Singapurdaky maliýe bölümi we Hytaýyň Guangdong önümçilik bazasy bilen jaý ýyladyş we sowadyş meýdançasynda hünärmen halkara inwertor howa suw ýylylyk nasos öndürijisidir. 2014-nji ýylda döredileninden bäri, HEEALARX öňdebaryjy inwertor ýylylyk nasos tehnologiýalaryny we ýylylyk nasos önümlerini öý, ýyladyş, sowadyş we içerki gyzgyn suw bilen üpjün etmekde, şeýle hem täjirçilik maksatly önüm öndürmekde, öndürmekde we üpjün etmekde ünsüni jemleýär.

Koprak oka

Inverter howasynda ýöriteleşdirilen
Suw ýylylyk nasosy öndürmek

Öý ýyladyş sowadyjy ýylylyk nasosyny inwertor tehnologiýasy bilen öndüriji

HEEALARX näme edýär?

Akylly çeýe öndürijiGlobal marketing

Taryhynda çalt ösmegini dowam etdirip, “HEEALARX INDUSTRY LIMITED” merkezi jaý ýyladyş ýylylyk nasos pudagynda öňdebaryjylygyny dowam etdirýär, düzgüni bilen ewi tehnologiýasy we aşa pes ses derejesi bilen suw öýi ýyladyş sowadyjy ýylylyk nasosyna doly inwertor howasyny bozýar we pes uglerodyň gözýetimini güýçlendirýär. we jaýy ýylatmak, sowatmak we içerki gyzgyn suw üpjünçiligi üçin kaşaň çözgütler bilen üpjün etmek wezipesini ýerine ýetirmek.

 • 6511355bnr
  Doly doly inwertor tehnologiýasy
 • 6539cd7qmi
  Satuwdan soň öz wagtynda goldaw
 • 6511355cnp
  Aýlyk öndürijilik 8000+
 • 6511355 sagat
  Iki sany ýöriteleşdirilen LABS
6539d74lwh
Bütin dünýäde salgylanma gurmak
Soňky onýyllyklaryň dowamynda “HEEALARX INDUSTRY LIMITED” bazaryň tendensiýasyna işjeň we oňyn jogap berdi we az gazly zyňyndylaryň we F gazynyň kadalaşdyrylmagy sebäpli energiýa tygşytlaýan jaý ýyladyş nasos önümleriniň talaplary Europeewropada işleýär. Önümçilik toparynyň we inerener toparynyň köp ýyllap çeken zähmeti we uly tagallalary netijesinde HEEALARX INDUSTRY LIMITED R32 doly inwertor howa suw ýylylyk nasosynyň awtoulag önümçiligi liniýasyny, şeýle hem suw öýüne R290 propan inwertor howa üçin ýörite önümçilik liniýasyny we synag laboratoriýasyny döretdi. Aýda 5000pc önümçilik kuwwaty bolan sowadyjy ýylylyk nasoslary. Çeýe we akylly üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, maglumat tehnologiýasy bilen utgaşdyrylan berk hil gözegçilik prosedurasy bilen HEEALARX önümçilik zawodlary, ýokary ýylylygy bilen her ýylylyk nasosynyň sargytlaryny wagtynda tabşyryp biler.